Gold Fai Machinery Co. Ltd. Zhaoqing|www.goldfai.com
简体中文 | 繁體中文 | English Version | Tiếng Việt Đăng nhập | Đăng ký | Việc lấy mật mã. | (0) |


Thời gian triển lãm: 17-20/ 3

Tên triển lãm: 2021 Shenzhen Texti... ngon cũng được.

Địa điểm triển lãm: Thẩm Quyến Tòa Án Quốc Tế và Triển lãm Trung tâm (sảnh 17)

Gian hàng số: C 01


Thêm >>  
Thêm >>  
Thêm >>  
Bản quyền (C) 2005-2019 Gold Fai Machinery Co. Ltd. Zhaoqing all rights reserved.

Gold Fai Machinery Co. Ltd. Zhaoqing

Address:RM 208,Century Ctr,44-46 Hung To Rd,Hong Kong

Tel:(852)2745 9111

Fax:(852)2741 6386

Email:info@goldfai.com

QQ: 61172138